Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF

Hổ trợ trực tuyến

Hotline Zalo - 0932208189

Hotline Zalo - 0932208189

Hà Nội - 02433603298

Hà Nội - 02433603298

HCM - 02838909282

HCM - 02838909282

Email: pacificvietnam.com.vn@gmail.com

Email: pacificvietnam.com.vn@gmail.com

Fanpage Facebook

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF

(1 đánh giá)

Tap Off 5202 - TF

Hong Kong

24 tháng

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF

480,000 đ

480,000 đ

Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF

Tap off được sử dụng chủ yếu trong các trung tâm truyền hình cáp, mạng truyền hình cáp của tòa nhà cao tầng, khách sạn, ....

 

Sự khác biệt lớn nhất của bộ chia tín hiệu và bộ rẽ tín hiệu là:  Bộ rẽ tín hiệu là thiết bị phân chia tín hiệu thành nhiều đầu ra không cân bằng. Mức tín hiệu tại đầu OUT = mức tín hiệu tại đầu IN - 3.5dB. Mức tín hiệu tại các đầu BR bằng nhau và bị suy giảm so với mức tín hiệu đầu vào tùy theo quy định của nhà sản xuất. 

 

Quy định mức độ suy hao của bộ rẽ tín hiệu bao gồm tám mức độ suy hao như sau:

  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 4dB
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 8dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 11dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 14dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 17dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 20dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 23dB,
  • Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off 5202 - TF- 26dB.

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)